Własna marka

Moduł „Własnej marki” polega na sprzedaży produktów przez wielu dostawców pod jedną marką, należącą do Właściciela Platformy. O ile kupujący widzi wszystkie produkty razem, tak wewnątrz systemu operacje sprzedażowe podzielone są pomiędzy poszczególnych oferentów. Centralny system billingowy nalicza prowizje dla wszystkich zainteresowanych, biorących udział w procesie. Sprzedaż pod znaną marką przez poszczególnych dostawców może dla nich oznaczać dodatkowy kanał sprzedaży – nie związany z dotychczasową identyfikacją.

Zbuduj własną markę i wyróżniaj się na tle konkurencji!

Moduł „Własna marka” platformy Marceto to nowe rozwiązanie, które umożliwia sprzedaż produktów przez wielu dostawców pod jedną marką, należącą do właściciela platformy. Dzięki temu rozwiązaniu, kupujący mają możliwość porównania wszystkich produktów w jednym miejscu, pod znaną marką, podczas gdy operacje sprzedażowe są podzielone pomiędzy poszczególnych oferentów wewnątrz systemu.

Jedną z kluczowych zalet modułu jest system billingowy, który nalicza prowizje dla wszystkich zainteresowanych stron biorących udział w procesie sprzedaży. Właściciel platformy może czerpać większe korzyści finansowe z każdej transakcji, a dostawcy otrzymują możliwość sprzedaży pod znaną marką, która umożliwia dotarcia do klientów np. premium.

Podstawowe funkcjonalności, jakie Moduł Własna marka oferuje

Sprzedaż produktów pod znaną marką

Moduł umożliwia wielu dostawcom sprzedaż swoich produktów pod jedną znaną marką, która należy do właściciela platformy. To otwiera nowe możliwości dla dostawców, pozwalając im na wykorzystanie już istniejącego prestiżu marki i zwiększenie widoczności swoich produktów.

Automatyczne rozliczanie

Funkcjonalność Modułu Własnej marki pomoże Ci skutecznie zarządzać procesem sprzedaży. Operacje sprzedażowe realizowane po stronie oferentów są automatycznie rozliczane przez system billingowy, który nalicza w odpowiednio zdefiniowany sposób należne Tobie prowizje. Dzięki tej funkcjonalności wszystkie transakcje bez Twojego udziału są pod stałą kontrolą.

Dodatkowy kanał sprzedaży

Sprzedaż pod znaną marką daje Twoim dostawcom możliwość wykorzystania dodatkowego kanału sprzedaży, niezależnego od ich dotychczasowej identyfikacji. Oferowanie produktów pod marką, która jest już znana i ceniona na rynku, może przyciągnąć nowych klientów i przyczynić się do wzrostu sprzedaży.

Wzrost widoczności i zaufania

Korzystanie z modułu pozwala dostawcom na skorzystanie z renomy i zaufania, które marka już zdobyła na rynku. Oferowanie produktów pod znaną marką może budować większe zaufanie klientów i wpływać na ich decyzję zakupową.

Synergia i współpraca

Moduł Własnej marki tworzy przestrzeń, na której dostawcy mogą współpracować i wymieniać się doświadczeniami. To tworzy synergiczne połączenie, które może prowadzić do wzajemnego wsparcia, promocji i innowacyjnych rozwiązań.

Korzyści z wdrożenia Modułu Własna marka w przedsiębiorstwie, mogą obejmować

Zwiększenie rozpoznawalności marki
Korzystanie z Modułu Własnej marki umożliwi Ci sprzedaż produktów pod znaną marką, co przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności i świadomości marki wśród klientów. To buduje wartość marki i może prowadzić do większego zainteresowania oraz lojalności klientów.
Dotarcie do nowych klientów
Sprzedaż pod znaną marką może przyciągnąć nowych klientów, którzy świadomie wybierają produkty oferowane pod Twoją marką. To otwiera możliwość dotarcia do nowych rynków i segmentów klientów, zwiększając potencjał sprzedaży.
Wzmocnienie zaufania klientów
Marka odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania klientów. Sprzedaż pod znaną marką daje dostawcom możliwość skorzystania z pozytywnego wizerunku, który Twoja marka już zdobyła na rynku. To może przekładać się na większe zaufanie klientów i wyższą konwersję sprzedaży.
Synergia i współpraca
Wdrożenie Modułu Własnej marki tworzy możliwość współpracy i synergii pomiędzy różnymi dostawcami. Współpraca pod jedną marką może prowadzić do wymiany doświadczeń, promocji wzajemnych produktów i wzrostu innowacyjności w ramach Twojej platformy handlowej.
Optymalizacja procesów sprzedażowych
Moduł umożliwia efektywne i precyzyjne zarządzanie procesem sprzedaży. Automatyczne naliczanie prowizji dla wszystkich stron biorących udział w sprzedaży pozwala na szybkie i dokładne rozliczanie.
Rozbudowa segmentów sprzedaży
Moduł Własnej marki otwiera przed Twoimi dostawcami nowy kanały sprzedaży „premium”, niezależne od ich dotychczasowego zaangażowania na innych platformach. To może przynieść dodatkowe źródło przychodów i zwiększyć skalę sprzedaży do nowego segmentu klientów „premium”.
Wdrożenie Modułu Własna marka na uruchomionej platformie Marceto przynosi liczne korzyści dla jej użytkowników, takie jak zwiększenie rozpoznawalności marki, dotarcie do nowych klientów, wzmocnienie zaufania, synergia i optymalizacja procesów sprzedażowych oraz rozszerzenie segmentów sprzedaży. Implementacja tego rozwiązania, może znacząco wpłynąć na rozwój i konkurencyjność biznesu.