Systemy ERP

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) to kompleksowe oprogramowanie, które integruje różne dziedziny działalności przedsiębiorstwa w jednym systemie. Są zaprojektowane w celu zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, w tym zarządzania zasobami, finansami, produkcją, sprzedażą, zakupami, relacjami z klientami itp.

ERP-y w e-handlu

W przypadku e-commerce, systemy ERP integrują różne dziedziny działalności, takie jak zarządzanie zamówieniami, magazynowanie, logistyka, obsługa klienta, finanse i raportowanie. Dzięki temu przedsiębiorstwa prowadzące e-handel mogą skutecznie zarządzać swoimi zasobami i procesami, zapewniając lepszą obsługę klienta i zwiększając swoją efektywność.

Jedną z kluczowych funkcji systemów ERP w obszarze e-commerce jest zarządzanie zamówieniami. System umożliwia śledzenie zamówień od momentu składania ich przez klienta, aż do wysyłki i dostawy. Integracja z innymi modułami ERP pozwala na automatyczne aktualizacje stanu magazynowego i śledzenie dostępności produktów, co minimalizuje ryzyko sprzedaży niedostępnych towarów. Ponadto, system ERP ułatwia zarządzanie procesami logistycznymi, takimi jak zamówienia od dostawców, magazynowanie i wysyłka produktów.

Integracja jest ważna!

Proces integracji systemów e-commerce, tj. popularne e-sklepy, platformy B2B czy platformy sprzedażowe (marketplace), z systemami ERP jest kluczowy dla skutecznego zarządzania operacjami handlowymi online i zapewnienia spójności przepływu informacji między różnymi rozwiązaniami IT np. pomiędzy Comarch ERP a Marceto i BaseLinkerem.

Integracja systemów obsługujących e-handel z systemami ERP ma na celu umożliwienie płynnego przekazywania danych, synchronizację informacji i automatyzację procesów biznesowych.

Poniżej opisujemy ogólny proces integracji, który stosujemy

Analiza wymagań

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza wymagań i identyfikacja, które dane i procesy muszą być zsynchronizowane między systemem e-commerce a systemem ERP. Obejmuje to informacje o produktach, zamówieniach, klientach, stanach magazynowych, cenach, płatnościach itp.

Wybór metody integracji

Istnieje wiele metod integracji systemów, takich jak API (Application Programming Interface), Web Services, ETL (Extract, Transform, Load) czy zastosowanie gotowych rozwiązań do integracji. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki systemów i dostępnych funkcjonalności.

Integracja danych

W tym kroku należy zapewnić, że dane z systemu do prowadzenia e-handlu są zsynchronizowane z systemem ERP w czasie rzeczywistym lub w ustalonych interwałach. Dotyczy to synchronizacji informacji dotyczących produktów (np. opisy, ceny, atrybuty), zamówień (np. składanie zamówień, statusy zamówień, śledzenie), klientów (np. dane kontaktowe, historie zamówień) oraz stanów magazynowych.

Automatyzacja procesów

Integracja systemów e-commerce z systemem ERP (tj. Comarch ERP Optima czy Comarch ERP XL) umożliwia automatyzację procesów biznesowych. Na przykład, gdy zamówienie zostaje złożone na platformie zakupowej, system ERP automatycznie aktualizuje stan magazynowy, generuje fakturę, przydziela zamówienie do procesu wysyłki, a następnie przesyła informacje o wysyłce do systemu e-commerce np. Marceto.

Synchronizacja statusów

Ważne jest również zapewnienie synchronizacji statusów zamówień między systemem e-commerce a systemem ERP. Na przykład, gdy zamówienie zostaje wysłane i zrealizowane w systemie ERP, status zamówienia powinien być automatycznie aktualizowany w systemie e-commerce, informując klienta o postępie zamówienia.

Testowanie i monitorowanie

Po zakończeniu procesu integracji, ważne jest przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że dane są poprawnie synchronizowane, a procesy automatyzacji działają zgodnie z oczekiwaniami. Należy również monitorować integrację w celu wykrywania ewentualnych błędów i zapewnienia ciągłej poprawności działania systemu.

Integracja systemów obsługujących procesy w e-handlu z systemami ERP przynosi wiele korzyści, tj.: uniknięcie podwójnego wprowadzania danych, poprawa dokładności informacji, skrócenie czasu realizacji zamówień, lepsze zarządzanie stanami magazynowymi oraz bezbłędna obsługa klienta. Dzięki temu możesz bardziej efektywnie zarządzać swoimi operacjami handlu online, usprawniać procesy biznesowe i zwiększać efektywność operacyjną.

Przejdź do kontaktu.