Platforma sprzedażowa B2B - projekt i wdrożenie

Moduł „B2B” – to sprzedaż do firm. Firmy mogą mieć indywidualne rabaty, limity oraz warunki sprzedaży. Posiadamy system wielostopniowego zatwierdzania zamówień z limitami okresowymi dla poszczególnych komórek. Jest to rozwiązanie spotykane w dużych korporacjach, w których każda komórka ma limit miesięczny, kwartalny lub roczny i w ramach tego limitu może tworzyć zamówienia. Tworzy się również drzewiastą strukturę zatwierdzeń, która obrazuje kolejność osób lub komórkę, które w odpowiedniej kolejności zatwierdzają zamówienie. Jest również podział na grupy asortymentowe, które można przypisać do danej komórki. Jeżeli dana komórka zamówi towar spoza grupy asortymentowej, wówczas taka operacja wymaga dodatkowego zatwierdzenia. Moduł B2B posiada wiele dodatkowych funkcjonalności biznesowych.

Zwiększ efektywność obsługi na własnym rynku B2B

Platforma B2B (Business-to-Business) to moduł platformy Marceto, który umożliwia biznesowi prowadzenie interakcji handlowych z innymi przedsiębiorstwami w ramach swojej sieci dostawców i odbiorców. Narzędzie zostało zbudowane jako cyfrowe środowisko, w którym przedsiębiorstwa mogą sprzedawać, kupować i współpracować w sposób zautomatyzowany i efektywny.

Podstawowe funkcjonalności, jakie Moduł B2B oferuje

Zarządzanie zamówieniami

Umożliwia przedsiębiorstwom składanie zamówień na produkty lub usługi u swoich dostawców. Przedsiębiorstwo może łatwo przeglądać dostępne produkty, sprawdzać dostępność towarów, tworzyć koszyki zakupowe i śledzić status zamówień.

Obsługa klienta

Zawiera narzędzia do zarządzania obsługą klienta, takie jak system zgłoszeń i powiadomień, chat online czy forum, które ułatwiają komunikację z klientami w celu rozwiązywania problemów, udzielania odpowiedzi na pytania i zapewnienia wsparcia technicznego.

Personalizacja i dostosowanie

Pozwala na personalizację konta dla różnych klientów, tak aby przedsiębiorstwo mogło prezentować dostosowane oferty, ceny i warunki handlowe. Dzięki temu każdy klient może mieć dostęp do spersonalizowanej zawartości i funkcji zgodnie z jego preferencjami i potrzebami.

Analiza danych i raportowanie

Gromadzi dane o zamówieniach, historii zakupów i preferencjach klientów. To umożliwia przedsiębiorstwu analizowanie tych danych w celu zrozumienia zachowań klientów, identyfikowania trendów rynkowych oraz podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Moduł B2B może generować raporty i statystyki, które wspierają proces podejmowania decyzji.

Automatyzacja procesów

Automatyzuje różne procesy biznesowe, takie jak przetwarzanie zamówień, śledzenie dostaw, fakturowanie i rozliczenia. Automatyzacja procesów może przyspieszyć pracę firmy, zmniejszyć ryzyko błędów oraz zwiększyć jej efektywność.

Korzyści z wdrożenia Modułu B2B w przedsiębiorstwie, mogą obejmować

Efektywność i oszczędność czasu
Usprawnienie procesów biznesowych dzięki eliminacji konieczność manualnego przetwarzania zamówień, co wpływa na szybsze i bardziej efektywne działanie. To pozwala przedsiębiorstwu zaoszczędzić na czasie i zajętości zasobów.
Większa przejrzystość
Przedsiębiorstwo może mieć lepszy wgląd w swoje zamówienia, historię zakupów i interakcje z klientami. To zwiększa przejrzystość działań i umożliwia lepsze zarządzanie relacjami z klientami.
Ułatwione zarządzanie danymi
Umożliwia przedsiębiorstwu gromadzenie, analizowanie i raportowanie danych biznesowych. To pomaga w podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji oraz zapewnieniu lepszego zrozumienia potrzeb klientów i rynku.
Poprawa relacji z klientami
Przedsiębiorstwo może zapewnić klientom łatwy dostęp do informacji, szybkie przetwarzanie zamówień i lepszą obsługę. To przyczynia się do budowania silniejszych relacji z klientami i zwiększenia lojalności.
Rozszerzenie rynku
Pozwala przedsiębiorstwu na dotarcie do nowych klientów i partnerów handlowych, zarówno na lokalnym, jak i krajowym rynku w tym i UE. To otwiera możliwość rozwoju i rozszerzenia działalności.
Wdrożenie Modułu B2B jako kompletnej platformy może przynieść wiele wartości przedsiębiorstwu, przyczyniając się do zwiększenia efektywności operacyjnej, lepszego zarządzania klientami oraz cyfrowego rozwoju biznesu.