Produkt + realizacja usług

Moduł „Produkt + realizacja usług” polega na możliwości skonfigurowania zestawu usług, które będą zrealizowane po sprzedaży danego produktu. Dla branży informatycznej może to być np. wdrożenie oprogramowania, dla branży budowalnej – wybudowanie budynków po sprzedaży materiałów, dla branży wypożyczalni rusztowań – rozłożenie rusztowań na wielu obiektach, itd. Platforma do każdego produktu umożliwia stworzenie harmonogramu opartego na realizacji zaplanowanych zadań. Na każdym etapie można dołączać dokumentację, zdjęcia, dane dostępowe oraz inne informacje, które z czasem mogą służyć jako archiwum związane z realizacją prac po sprzedaży danego towaru / produktu.

Oszczędzaj czas i zwiększaj satysfakcję zakupową klienta

Moduł „Produkt + realizacja usług” platformy Marceto jest podejściem biznesowym umożliwiającym konfigurowanie kompleksowego zestawu usług, które będą realizowane po sprzedaży danego produktu. Ten moduł znajduje zastosowanie w różnych branżach, dostosowując się do specyficznych potrzeb. W ramach tej funkcjonalności np. branża informatyczna może wykorzystać go do sprzedaży zestawu usług powdrożeniowych (serwisowych) po zakupie przez klienta licencji i samego wdrożenia. Natomiast np. branża materiałów budowlanych może skorzystać z możliwości dostarczenia usług po sprzedaży materiałów budowlanych i zakończenia całego procesu budowy budynków (np. sprzątanie, wywóz odpadów budowlanych itd.), a wypożyczalnie rusztowań mogą kontrolować ilości i czas zajętości rozłożonego rusztowania na wielu obiektach, czy procesu ich montażu.

Te przykłady potwierdzają to, że funkcjonalność modułu może obsłużyć wiele dodatkowych procesów sprzedażowych w skrajnie różnych sektorach gospodarki.

Moduł dodatkowo oferuje tworzenie prostych harmonogramów opartych na realizacji zaplanowanych zadań. Dzięki temu proces realizacji usług po sprzedaży produktu staje się bardziej uporządkowany i efektywny. Każdy etap realizacji można szczegółowo zaplanować, przypisując automatycznie odpowiednie zadania do poszczególnych pracowników lub zespołów. Co więcej, na każdym etapie można dołączać istotne dokumenty, zdjęcia, dane dostępowe oraz inne informacje, które w przyszłości mogą posłużyć jako ważne archiwum związane z realizacją prac.

Podstawowe funkcjonalności, jakie Moduł Produkt + realizacja usług oferuje

Konfiguracja zestawu usług

Moduł umożliwi CI skonfigurowanie kompleksowego zestawu usług, które będą realizowane po sprzedaży danego produktu. Bez względu na branżę, możemy dostosować się do Twoich potrzeb.

Tworzenie harmonogramów

Platforma Marceto umożliwi Ci tworzenie szczegółowych harmonogramów opartych na realizacji zaplanowanych zadań. Możesz precyzyjnie zaplanować kolejne etapy i przypisać zadania do odpowiednich pracowników lub zespołów.

Dołączanie dokumentów i zdjęć

Na każdym etapie realizacji możesz łatwo dołączać dokumentację, zdjęcia, dane dostępowe oraz inne istotne informacje. To pozwoli Ci na pełne udokumentowanie wykonanych prac i stworzenie archiwum związane z realizacją usług po sprzedaży danego produktu.

Indywidualizacja dla różnych branż

Moduł może być dostosowany do różnych branż. Niezależnie czy działasz w sektorze informatycznym, budowlanym czy jakimkolwiek innym. Platforma Marceto może zapewnić funkcjonalności, które uwzględniają specyficzne wymagania Twojego biznesu.

Efektywność i kontrola

Dzięki Modułowi Produkt + realizacja usług, zyskujesz większą kontrolę nad procesem realizacji usług po sprzedaży produktu. Możesz śledzić postępy, monitorować stan prac i zapewnić wysoką jakość dostarczanych usług dla Twoich klientów.

Wielowątkowość procesowa

Dzięki dobrze przygotowanej i sprocesowanej obsłudze po sprzedaży, tworzysz wartość dodaną dla swoich klientów. Wykorzystując ten moduł, możesz utrzymać profesjonalny poziom w wielu naraz prowadzonych projektach związanych z jednoczesnym połączeniem sprzedaży produktu i usługi na każdym jego etapie.

Korzyści z wdrożenia Modułu Produkt + realizacja usług w przedsiębiorstwie, mogą obejmować

Zwiększenie efektywności procesów
Dzięki Modułowi Produkt + realizacja usług, Twoje przedsiębiorstwo może osiągnąć większą efektywność w realizacji usług po sprzedaży. Precyzyjne planowanie harmonogramów, przypisywanie zadań i monitorowanie postępów pozwolą Ci zoptymalizować procesy i osiągnąć lepsze rezultaty.
Poprawa jakości obsługi klienta
Świadczenie kompleksowych usług po sprzedaży jest kluczowym elementem budowania lojalności klienta. Dzięki Modułowi Produkt + realizacja usług, będziesz mógł zapewnić profesjonalne usługi wdrożeniowe w IT, obsługę niejednej budowy, które mogą przekroczyć oczekiwania Twoich klientów. To prowadzi do zadowolenia klienta z obsługi i długotrwałych relacji biznesowych.
Pełne udokumentowanie prac
Moduł Produkt + realizacja usług umożliwia gromadzenie dokumentacji, zdjęć i innych istotnych informacji na każdym etapie realizacji usług. Dzięki temu masz pełne archiwum związane z wykonanymi pracami, które może być wykorzystane w przypadku napraw, modernizacji lub do celów audytowych. To zwiększa przejrzystość i kontrolę nad realizowanymi procesami w Twoim biznesie.
Indywidualizacja dla branży
Niezależnie od tego, w jakiej branży działasz, moduł usług może zostać dostosowany do Twoich specyficznych potrzeb. To elastyczne rozwiązanie, które umożliwia konfigurację zestawu usług oraz harmonogramów, które są dopasowane do Twojej branży i procesów biznesowych.
Usprawnienie współpracy zespołowej
Możliwe jest przypisywanie zadań do odpowiednich pracowników lub zespołów. To zwiększa Twoją efektywność współpracy i umożliwia lepsze zarządzanie projektami. Każdy członek zespołu ma dostęp do istotnych informacji, co ułatwia koordynację i wspólną pracę.
Kreowanie wartości dodanej
Wdrożenie modułu pozwala na tworzenie wartości dodanej dla Twoich klientów. Świadczenie kompleksowych usług po dokonaniu sprzedaży, takich jak np. wdrożenie oprogramowania, obsługa budowy czy wypożyczanie i montaż rusztowań, pozwoli Ci dostarczyć kompleksowe rozwiązania, które przyczynią się do sukcesu Twojego klienta i zwiększają potencjał konkurencyjność na rynku.
Wdrożenie Modułu Produkt + realizacja usług to inwestycja, która przyniesie liczne korzyści Twojemu biznesowi. Poprawa efektywności i jakości obsługi klienta, pełne udokumentowanie prac, indywidualizacja dla branży, usprawnienie współpracy zespołowej i kreowanie wartości dodanej to tylko niektóre z korzyści, które możesz dodać do swojego biznesu.